Chính sách bảo mật của Sửa Chữa Điện Nước – Giải pháp điện nước toàn diện cho mọi nhà!

cropped Sua Chua Dien Nuoc 1

Chào mừng bạn đến với Plumbingrepairtips.com! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền các biểu mẫu trên trang web, hoặc thực hiện giao dịch mua hàng.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện và thông tin tài chính.

Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, gửi thông báo và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, cũng như tương tác với bạn.

Quyền lợi của người dùng:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho Trang web, nhưng họ chỉ được sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào và bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

Liên hệ:

Địa Chỉ:  

SĐT:

Mail:

Mail Doanh Nghiệp:

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin dùng và lựa chọn Plumbingrepairtips.com.